+905439206297

YÖNETİM DANIŞMANLIĞI HİZMETLERİ:

  • Proje fizibilite çalışmaları
  • PPAP dokümantasyonu hazırlama: proses akış diyagramları, risk analizleri ve kontrol planları
  • PPAP sunumu: fizibilite
  • Proses ekipmanı değerlendirmesi
  • Yerleşim planı ergonomi çalışmaları
  • Teknik ekipman değerlendirmesi: yeterlilik ve tekrarlanabilirlik raporları
  • Maliyet çalışmaları
  • Personel eğitimi
  • Atık su yönetimi danışmanlığı
billionphotos-1676031